info@firasimillor.org

  • Català
  • Spanish

Avís legal i política de privacitat

Protecció de dades

Avís legal i política de privacitat

Aquesta pàgina web és propietat de FECETC­ Federació de Centres Especials de Catalunya, en endavant FECETC, i té caràcter merament informatiu respecte els serveis que oferim com a entitat sense ànim de lucre creada amb l’objectiu de facilitar la integració sòcio­laboral de les persones amb discapacitat.
El fet d’accedir a aquesta pàgina web implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions d’ús.

1. Titularitat de la pàgina web

El nom del domini www.firasimillor.org està registrat a favor de FECETC ­Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya, amb CIF G­60122751 i domicili social a c/ Pere vergés, 1 pl. 11, despatx 14, 08020, Barcelona. Telèfon de contacte: +34 93 313 48 95 i correu electrònic fecetc@fecetc.org

2. Propietat intel∙lectual de la web

Tots els drets de propietat intel∙lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de FECETC, i és a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació d’aquests. Així, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i modificació, total o parcial, sense autorització prèvia expressa de FECETC.

Tanmateix, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol mena de continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

3. Contingut de la web i enllaços

FECETC no es fa responsable del mal ús que se’n faci dels continguts de la seva pàgina web, essent responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix a ells o els fa servir. Tampoc assumeix cap mena de responsabilitat per la informació continguda a la pàgina web de tercers a les quals es tingui accés a través d’enllaços des de la pàgina www.fecetc.org. La presència d’aquests enllaços té una finalitat merament informativa, i no constitueix en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir en la pàgina web de destí. En cas que FECETC tingués coneixement efectiu de que l’activitat o la informació a què remetin aquests enllaços és il∙lícita, constitutiva de delicte o que pots lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent de forma inmediata.

4. Intercanvi o difusió d’informació

FECETC declina tota responsabilitat derivada de l’intercanvi d’informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment no ens fem responsables de l’ús que els menors puguin fer d’ella en cas que els continguts a què tinguin accés puguin ferir la seva sensibilitat.

5. Actualització i modificació de la pàgina web

FECETC es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap mena de responsabilitat per fer­ho.

6. Indicacions sobre aspectes tècnics

FECETC no assumeix cap responsabilitat derivada de problemes tècnics o fallides als equips informàtics, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’internet, o que puguin ser originats per terceres persones a través d’intromissions il∙legítimes fora del
seu control. Des de FECETC no es garanteix l’absència de virus i d’altres elements que puguin ocasionar danys als sistemes informàtics, documents electrònics o els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i no es responsabilitza tampoc dels danys i perjudicis que es puguin arribar aproduir per algun d’aquests motius. D’igual forma, no es responsabilitza davant possibles danys i perjudicis que puguin afectar l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilita quan prové de terceres fonts.

7. Tractament de dades de l’usuari

Quan l’usuari facilita les seves dades de caràcter personal utilitzant el formulari de contacte exposat a la web o a través de email, està autoritzant expressament al FECETC al tractament de les seves dades personals per a les següents finalitats:

– Millorar i personalitzar l’experiència de l’usuari del lloc web.

– Atendre les peticions o consultes que ens enviï.

– Gestionar les seves dades curriculars per incloure’ls en processos de selecció promoguts per entitats de FECECT

Aquestes dades s’inclouran en un fitxer titularitat del FECETC que comptarà amb totes les mesures de seguretat, necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades d’acord amb el que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’Abril, i altra legislació complementària.

FECETC no cedirà o comunicarà a tercers les dades recaptades sense previ consentiment exprés de l’usuari, excepte en els casos en què la comunicació sigui necessària per prestar-li el servei que l’usuari ens hagi sol·licitat. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, i de la seva exactitud i pertinència, reservant-se  FECETC el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, inadequats, inexactes, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Drets ARCO.

El titular de les dades pot exercir els seus drets davant FECETC a qualsevol moment de conformitat amb el RGPD (UE) 679/2016 del 27 d’Abril. Per tant, el titular de les dades té dret a obtenir la confirmació de l’existència o no de dades personals que la concerneixen i la seva comunicació en forma intel·ligible; a obtenir indicacions sobre l’origen de les dades, les finalitats del processament, els mètodes de processament, el Responsable del Fitxer i les parts als qui es poden comunicar les dades; al fet que les dades siguin corregides, complementats i actualitzats, així com eliminats o transformats en forma anònima. Per tot això pot enviar un mail a info@fecetc.org especificant quin és el dret que desitja exercir.

Ús de cookies

Aquesta pàgina web pot funcionar amb cookies. L’usuari té la possibilitat d’impedir la generació de cookies seleccionant la corresponent opció de menú en el seu programa de navegació tot i que si opta per desactivar l’ús de les cookies és possible que es vegi afectat el funcionament de la pàgina web.

8. Legislació i jurisdicció aplicable

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, derivades de la prestació de serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola. Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot el que s’ha exposat i ho accepten voluntàriament.

 

 

Clàusula d’acceptació de la LOPD – Registre candidats PorTalento

De conformitat amb el disposat en la normativa vigent en matèria de protecció de dades L.O 3/2018 de 5 de diciembre y RGPD(UE) 2016/679, per la present, declara que coneix i accepta que l’Associació Inserta Ocupació (en endavant, “Inserta”) processarà dades personals relatives a la seva persona (d’ara endavant, els “Dades Personals”), que facilita mitjançant l’emplenament del present formulari, incloses les dades referents a la seva discapacitat.

Les Dades Personals es conservaran i processaran amb l’objectiu de gestionar la seva possible participació en processos de selecció de personal que les entitats col·laboradores de la Inserció estan realitzant o podent dur a terme en un futur. Així mateix, els Dades Personals seran utilitzats per enviar-los (inclòs el correu electrònic) ofertes d’ocupació o formatives que, depenent del seu perfil, puguin resultar del seu interès.

Ud. expressament consentiu que Inserta pugui cedir les Dades Personals, incloses les dades referents a la seva discapacitat, a qualsevol empresa col·laboradora que ho sol.liciti a Inserta i estigui interessada en la contractació de personal, per a les mateixes finalitats assenyalades anteriorment. Podrà descarregar el llistat complet i actualitzat de les entitats interessades en la contractació de personal, i haurà de revisar aquesta llista amb regularitat.

Addicionalment, vostè coneix i accepta que la Inserció podrà requerir posar els Dades Personals o part d’ells, per a les anteriors finalitats, a disposició de l’Organització Nacional de Ciegos Espanyols (ONCE), Grup ILUNION, i la Fundació Una vegada per a la Cooperació i Inclusió Social de Persones amb Discapacitat, així com a les empreses dependents de les entitats citats, i les associacions i organismes públics presents en el seu Patronat, totes elles localitzades a Espanya. Podrà descarregar el llistat complet i actualitzat de les entitats dependents de l’ONCE i de la Fundació ONCE, i haurà de revisar aquesta llista amb regularitat.

Per últim, vostè declara conèixer i acceptar que Inserta pot requerir posar els Dades Personals o part d’ells a disposició de les autoritats competents (inclosos els autoritats fiscals), o de comptadors, auditors, consultors i altres proveïdors externs que requereixin accedir a la informació amb la finalitat de prestar els seus serveis a Inserta.

Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que estableix la normativa vigent de protecció de dades, dirigint-se a Inserta mitjançant l’enviament d’una carta a l’adreça C / Fray Luis de León, 11 2 ª planta 28012 Madrid; o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça: derechosarco.inserta@fundaciononce.es

Les Dades Personals seran tractats amb absoluta confidencialitat, no seran accesibles a tercers per a finalitats diferents de les que han estat autoritzades.

Organitza:

Secretaria tècnica:

Amb el suport de:

FECETC 2020. Tots els drets Reservats

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies